REGULAMIN

GROTY SOLNEJ

1. Seans w grocie solnej trwa 45 min.

2. Do groty solnej wchodzimy w bawełnianych skarpetkach (najlepiej białych). Prosimy zabrać ze sobą dodatkowa parę na zmianę po wyjściu z seansu.      W recepcji istnieje możliwość nabycia skarpetek.

3. W grocie solnej panuje temperatura 18 – 19 stopni C, proponujemy więc ubranie się w wygodne i grubsze ubranie (np. polarek).

Wierzchnie okrycie pozostaje w recepcji. Buty ustawia się pod ławami.

4. Dzieci do lat 12 pozostaję pod opieką rodziców (dorosłych). Pod koniec seansu dzieci i ich opiekunowie porządkują użyte zabawki.

5. Pomieszczenie jest monitorowane.

6. Zabrania się wrzucania wszelkich przedmiotów do tężni i do wodospadu, a także moczenia rąk i rozlewania wody.

7. Zabrania się również wspinania po głazach solnych i wyjmowania okruchów solnych ze ścian.

8. Wewnątrz staramy się nie przeszkadzać innym osobom (miłym gestem z Państwa strony będzie wyciszenie telefonów komórkowych).

9. Koniec seansu sygnalizuje wyłączona muzyka.